Välkommen! Tervetuloa! Bonvenon!

lördag 15 februari 2020

Fwd: Kallelsedatum och NEF-datumAnna Ritamäki-Sjöstrand
Eden Energy Medicine - Certified Practitioner på Via Eden
www.Facebook.com/viaedenfriskvard
Hemadress: Cedersvägen 10, AX-22100 Mariehamn, tel. +358 50 379 3146, +358 18 13454

Vidarebefordrat brev:

Från: Anna Ritamäki-S <anna.ritamaki@kolumbus.fi>
Datum: 15 februari 2020 21:54:07 EET
Till: laespero@esperanto.se
Ämne: Kallelsedatum och NEF-datum

Kallelse till medlemsmöte
Medlemmarna i Esperantogården i Lesjöfors ekonomisk förening kallas till medlemsmöte på plats på kursgården onsdagen den 20 maj kl. 17. Val av styrelsemedlemmar och revisorer samt godkännande av stadgeändringar.

Styrelsen

Natura Esperanto-Festivalo kun esperantokursoj
Esperanto-Gårdens traditionella sommarkurser

14-21 juni (söndag är ankomstdag och avfärdsdag)

Meddela dina kontaktuppgifter till Esperanto-Gården för närmare upplysningar. Vi övergår till mobilnummer i stället för fast telefon: +46 70-767 54 55. Tyvärr är vår hemsida www.esperantogarden.fi nere när detta skrivs. Vi hoppas lösa det tekniska snarast men ber er för säkerhets skull skriva till vår nygamla adress egarden @esperanto.se
Följ oss även på Facebook.

Kurser på alla nivåer samt kultur- och naturprogram.

(Plus lärarinfo jag skickade tidigare)

Anna Ritamäki-Sjöstrand
Eden Energy Medicine - Certified Practitioner på Via Eden
www.Facebook.com/viaedenfriskvard
Hemadress: Cedersvägen 10, AX-22100 Mariehamn, tel. +358 50 379 3146, +358 18 13454

fredag 6 april 2018

Fwd: Receipt for Your Payment to Live Your Truth LLC @FLY #betalat #startupp


Ämne: Receipt for Your Payment to Live Your Truth LLC
Datum: 2 april 2018 21:11:35 EEST
Till: Anna Ritamäki-Sjöstrand <anna.ritamaki@kolumbus.fi>

 
 paypal Apr 2, 2018 11:11:11 PDT 
Transaction ID: 5TX908075F665101X 
 
 
Hello Anna Ritamäki-Sjöstrand,

You sent a payment of $99.00 USD to Live Your Truth LLC
(support@liveyourtruth.com) 


It may take a few moments for this transaction to appear in your account.
Merchant 
Live Your Truth LLC 
support@liveyourtruth.com 
888-514-7771
Instructions to merchant 
You haven't entered any instructions.
Shipping address - confirmed 
Anna Ritamaki
Cedersvägen 10
Mariehamn,
22100
Finland
Shipping details 
The seller hasn't provided any shipping details yet.
DescriptionUnit priceQtyAmount
Discount 
-$180.00 USD1-$180.00 USD
30 Day Money Cure - Special Offer 
$279.00 USD1$279.00 USD
Subtotal$99.00 USD
Total$99.00 USD
Payment$99.00 USD
Charge will appear on your credit card statement as "PAYPAL *LIVEYOURTRU"
Payment sent to support@liveyourtruth.com
From amount€83.93 EUR
To amount$99.00 USD
Exchange rate: 1 EUR = 1.17965 USD

Invoice ID: c3320193876036.1

Issues with this transaction?
You have 180 days from the date of the transaction to open a dispute in the Resolution Center.

Currency conversion: To complete this transaction, we converted the payment amount to the currency of your card based on our agreement with you. PayPal's currency conversion fee is added to the exchange rate, set by an external financial institution. For more information about fees, see our user agreement.Questions? Go to the Help Center at www.paypal.com/fi/help.


Please do not reply to this email. This mailbox is not monitored and you will not receive a response. For assistance, log in to your PayPal account and click Help in the top right corner of any PayPal page.

You can receive plain text emails instead of HTML emails. To change your Notifications preferences, log in to your account, go to your Profile, and click My settings.

 
 
 

Copyright © 1999-2018 PayPal. All rights reserved.

PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. Société en Commandite par Actions Registered Office: 22–24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg RCS Luxembourg B 118 349

 
 

onsdag 21 november 2012

Med respekt för Kimitoön som helhet, stark i mångfald

   • 16 Nov 2012 Åbo  Underrättelser

  "Det nya fullmäktige har inte tillträtt än, men vi borde arbeta för respekt redan nu."

  Kimitoöns nuvarande fullmäktige. Efter årsskiftet tillträder de nya ledamöterna och skribenten vill att man arbetar för respekt redan nu.

  Ingmar Forne, du har ju skrivit så mycket under årens lopp, att man inte borde låta sig påverkas av dina skriverier, men ändå. Jag är sårad av det du skriver i ÅU (14.11.2012) å alla samarbetsinriktade invånares vägnar, beklämd för att respekt för mångfalden är så viktig för mig. 

  Det betyder respekt för Dalsbruks egenart och Martti Murtos kunskap om och engagemang för den, respekt för vad de som bor kring Södersundvik, Nivelax eller Lammala tycker, för Mjösunds invånare och industri, respekt för Högsåras behov, bara för att nämna några områden inom den så omfattande geografiska och samhälleliga enheten Kimitoöns kommun. 

  Det betyder också respekt för alla som fått röster i kommunalvalet, från KD till SFP. Själv har jag varit engagerad för Fri samverkan, för att stöda demokratin och kommunen som helhet, så att den kan stå stark och samlad – inte på ett ställe, utan som en helhet enad i mångfald – när förändringarnas vindar blåser. 

  Särskilt stötande är anklagelserna mot Rune Friman. Ingmar Forne skulle inte anställa honom som kapten för ett fartyg, men kräver ändå att han ska åta sig just fullmäktigeordförandeposten. Det är att tala med kluven tunga. 

  Om önskemålet verkligen är att Rune Friman med sina 313 röster ska ha ett så stort inflytande som möjligt, varför inte då – i konsekvensens namn – erbjuda honom att axla ansvaret fullt ut som kommunstyrelsens ordförande? Det kanske han gärna skulle göra. Jag har inte frågat honom. Jag tror ingen har frågat honom. Det jag vet med säkerhet är att han inte flyr sitt ansvar. 

  Ingen ställde upp i valet för att få gnälla och säga nej till allting. Alla som kämpat för en kommunal organisation i flera enheter, om det så gällt skolor, administration eller hälsovård, är garanterat trötta på att vara satta i den positionen, att endast kunna framföra sin åsikt utan att bli tagna på allvar av majoriteten (av vissa tolkat som gnäll) och ständigt förlora omröstningarna (tolkat som att bara säga nej). Valresultatet ger hopp om ett förändrat klimat, där det verkligen finns rum för positiva förslag för att utveckla hela kommunen på ett sätt som invånarna känner förtroende för.

  Svenska folkpartiet är med sina 13 mandat det klart största partiet. Enligt det proportionella valsystemet som är utgångspunkten för förhandlingarna – att man verkligen går till omröstning i fullmäktige är ytterst ovanligt – blir platsfördelningen Sdp 1 (4/1=4), Sfp 5 (13/5=2,6), FS 3 (7/3=2 och 1/3). De tre små med ett mandat blir utan (1/1 blir ju endast 1, som är mindre än jämföretalet för de övriga). 

  Med olika valtekniska samarbetskonstellationer blir det olika platsantal, till exempel FS–SDP–C–Gröna– VF ger förstås 5 till den gruppen att fördela sinsemellan och 4 till SFP. Det är också helt möjligt att SFP själv ser fördelar i att inte framstå som ett maktparti och vill dela med sig.

  Det mesta är öppet. Förhandlingarna har bara inletts. Det nya fullmäktige har inte tillträtt än, men vi borde arbeta för respekt redan nu.

  Anna Ritamäki-Sjöstrand

lördag 26 november 2011

För åsiktsmångfald i Svenskfinland

För en dryg vecka sedan, den 18 november, skapades gruppen För åsiktsmångfald i Svenskfinland med på Facebook med följande beskrivning:
Ledarskribenten vid Vasabladet Kenneth Myntti erbjöds andra uppgifter inom HSS Media då chefredaktören bedömde att han hade för radikala åsikter om svenskan i Finland. Vi motsätter oss en likriktning av åsikterna i den finlandssvenska offentligheten. Alla sakliga argument behövs. Vi är för åsiktsmångfald i Svenskfinland.
Gruppen kan läsas av alla som är med på Facebook. För att signalera stöd för gruppen och kanske intresse att diskutera ska man klicka på "Begär att få gå med i gruppen". Vi är nu närmare 40 medlemmar och en hel del intressant diskussion finns samlad. Särskilt imponerad är jag över Sven-Erik Klinkmanns text som publicerades i Vasabladet igår. Ett citat:

Helt klart är, och det är för mig det mest intressanta i det som hänt nu, att avpolletteringen av Kenneth Myntti som ledarskribent i Vasabladet träffat en nerv hos bladets läsare i det identitetspolitiska system – i Österbotten, i Svenskfinland, i Finland - som hela tiden befinner sig i rörelse. Detta då samtidigt som försök görs på olika håll att stabilisera, hitta hållbara nod- och stödpunkter för det svenska i det här landet. De många upprörda rösterna för Myntti tolkar jag som i första hand innebärande en djup oro för 
a) den kulturella och opinionsmässiga mångsidighetens fortbestånd inte bara på Vbl utan i finlandssvenskheten som helhet,
b) Vbls traditionella opinionsmässiga roll för landskapet och även i förlängningen hela det svenska Finland
c) hur identitetsfrågorna framöver över huvud taget kommer att förstås och tacklas i olika sammanhang.
Jag rekommenderar att gå in här och klicka in till gruppen (länk finns inlagd den 18.11):
http://www.facebook.com/finlandssvensksamling

Eller gå direkt in på http://www.facebook.com/groups/195500343865225/

onsdag 16 november 2011

Ledarskribenten som vågade bredda perspektiven

Så har rapporterar Radio Vegas nyheter idag:
http://svenska.yle.fi/nyheter/artikel.php?id=230771
Myntti för radikal för Vbl
16.11.2011
Vasabladet vill inte längre ha Kenneth Myntti som
ledarskribent. Myntti fick beskedet av
chefredaktör Camilla Berggren i går, bara några
minuter innan ledarredaktionen hade möte.
Du är inte medlem av ledarredaktionen längre,
hade Berggren sagt och enligt Myntti gett tre
skäl. Myntti har för radikala åsikter om svenskan
i Finland och de åsikterna motsvarar inte
Vasabladets linje.
För det andra - Vasabladet vill ha en kvinna i
ledarredaktionen och för det tredje - Vasabladets
ledarskribenter ska vara bosatta i Vasa, ska
Berggren ha sagt.
[...]
Myntti har nyligen återkommit från Sydtyrolen i
norra Italien och skriver på ett reportage om den
tyska minoriteten. Det skulle bli en ledare
också, men efter att tidningens ledning intagit
en ny språklinje lär inte den ledaren bli skriven.
...
Mig förvånar det inte, men chockar inte desto mindre.
Många av oss inom Finlandssvensk samling har nog
känt på sig att det har krävts ett stort mod av
Myntti att skriva det han skrivit. Nu har vi
bevis på det.
Fascinerande - och skrämmande - att en så saklig
person anses för radikal. Om Myntti övergår till
en annan tidning är det ett tecken på hur viktigt
det är med undvikande av mediemonopol på svenska
i Finland. Yles nyhet är ett ypperligt exempel på
denna sanning. Utan Yle vore många
tidningsnyheter aldrig nyheter, bara hemliga
interna överenskommelser som det eventuellt
skvallras om.
Föreningen såg i lördags Svensk Resning på
Svenska Teatern. Det är skrämmande hur rätt de
träffade i sin dystopiska satir.
Anna Ritamäki-Sjöstrand
Ordförande Finlandssvensk samling
som länge undrat var analysen dröjer av hur
Sydtyrolens språkliga upplägg kan inspirera till
en god förvaltningslösning i Vasaregionen

fredag 22 juli 2011

Tvingande lääni på Facebook

Alla som försökt skriva in en finländsk ort på svenska i sin Facebookprofil förstår vad det är frågan om. Dels finns inga län längre. Dels kommer de automatiskt på finska oberoende av på vilket språk man själv vill. Jag tvingas bo i Kimito, Länsi-Suomen lääni, så jag föredrar att inte bo någonstans alls på Facebook.

Hittade efter diverse letande möjligheten att skicka respons på funktioner, så denna  (inkopierat nedan) är skriven med anledning av funktionen "Profil". Jag har dock inga större förhoppningar om att min enskilda lilla kontakt ska leda till något.

Skickat som profil-förslag på Facebook-hjälpcenter 20 juli 2011

No more lääni as regions in Finland

THIS IS AN GENERAL ISSUE FOR ALL USERS OF FACEBOOK SITUATED IN FINLAND.

In Finland there are no longer regions called ”lääni” (in Finnish) or ”län” (in Swedish) BUT FACEBOOK STILL AUTOMATICALLY, when writing the name of your town, ADDS A NAME OF THESE OLD REGIONS. For example when I write my town name ”Kimito” Facebook adds ”Länsi-Suomen lääni”.

This is a problem for two reasons, the first, stated above:

1) The state has from the start of 2010 abolished these regions. The relevant regions are now  "maakunta" (in Finnish) or "landskap" (in Swedish). (To be exact, this county division was a parallell division to the lääni/län-division, but now as the lääni/län regional units have been abolished this is the only relevant.)

2) Finland is a bilingual country with official names in Finnish and Swedish for the regional units as well as for many place namnes. Facebook, though, adds the Finnish ”lääni” also to the Swedish place names. For example my town is ”Kimito” in Swedish, but Facebook adds, not the Swedish ”Västra Finlands län”, but the Finnish language version of this (as stated above obsolete) region name. (Writing the Finnish name for Kimito, ”Kemiö” gives, of course, the same result).

Many Finnland-Swedes have avoided to put in their location name in their profile because of this reason (myself included).

My suggestion is that you urgently take the relevant measures to correct this issue.

The above two problems should be adressed, i.e.: The regions should be up-to-date and the linguistic preference of the Facebook user should be respected.

If the Facebook user writes the location name in Swedish this should be recognized as Swedish and promt the region name in its Swedish name version. Some towns have the same name form in both languages, for example, Västanfjärd, so the possibility to choose language version of the region would be useful, Egentliga Finland (Swedish) or Varsinais-Suomi (Finnish). I suppose you have solved these kinds of issues in other countries with more than one language.

If I can be of help in any way I am happy to assist you in solving this problem.

Anna Ritamäki-Sjöstrand

måndag 6 juni 2011

Vår familjehistoria på Arenan / Perheemme tarina Areenalla


De två delarna (13 och 14) i TV-dokumentärserien Hjärtljud som handlar om vår familj har sänts på TV2 den 6 och 13 maj. Den delen där Ragnhild föds och vi lever med två barn och sedan förlorar Ragnhild, har begravning och berättar om hennes död finns ännu kvar på Yle Arenan till den 12.6.2011 kl. 19.55.

Här är länken till den svensktextade versionen av programmet som sändes fredagen den 13.5. kl. 19.55
http://arenan.yle.fi/video/1305309176341

Sydänääniä-dokumenttisarjan jaksot 13 ja 14, jossa perheemme on mukana on lähetetty TV2-kanavalla 6. ja 13. toukokuuta. Jakso jossa Ragnhild syntyy, me elämme kahden lapsen perheen elämää, Ragnhild kuolee ja haudataan on vielä katsottavassa Yle Areenalla 12.6.2011 kl. 19.55 asti.

Tässä linkki suomeksi tekstitettyyn versioon ohjelmasta, joka lähetettiin 13.5. klo 19.55: