Välkommen! Tervetuloa! Bonvenon!

lördag 26 november 2011

För åsiktsmångfald i Svenskfinland

För en dryg vecka sedan, den 18 november, skapades gruppen För åsiktsmångfald i Svenskfinland med på Facebook med följande beskrivning:
Ledarskribenten vid Vasabladet Kenneth Myntti erbjöds andra uppgifter inom HSS Media då chefredaktören bedömde att han hade för radikala åsikter om svenskan i Finland. Vi motsätter oss en likriktning av åsikterna i den finlandssvenska offentligheten. Alla sakliga argument behövs. Vi är för åsiktsmångfald i Svenskfinland.
Gruppen kan läsas av alla som är med på Facebook. För att signalera stöd för gruppen och kanske intresse att diskutera ska man klicka på "Begär att få gå med i gruppen". Vi är nu närmare 40 medlemmar och en hel del intressant diskussion finns samlad. Särskilt imponerad är jag över Sven-Erik Klinkmanns text som publicerades i Vasabladet igår. Ett citat:

Helt klart är, och det är för mig det mest intressanta i det som hänt nu, att avpolletteringen av Kenneth Myntti som ledarskribent i Vasabladet träffat en nerv hos bladets läsare i det identitetspolitiska system – i Österbotten, i Svenskfinland, i Finland - som hela tiden befinner sig i rörelse. Detta då samtidigt som försök görs på olika håll att stabilisera, hitta hållbara nod- och stödpunkter för det svenska i det här landet. De många upprörda rösterna för Myntti tolkar jag som i första hand innebärande en djup oro för 
a) den kulturella och opinionsmässiga mångsidighetens fortbestånd inte bara på Vbl utan i finlandssvenskheten som helhet,
b) Vbls traditionella opinionsmässiga roll för landskapet och även i förlängningen hela det svenska Finland
c) hur identitetsfrågorna framöver över huvud taget kommer att förstås och tacklas i olika sammanhang.
Jag rekommenderar att gå in här och klicka in till gruppen (länk finns inlagd den 18.11):
http://www.facebook.com/finlandssvensksamling

Eller gå direkt in på http://www.facebook.com/groups/195500343865225/

onsdag 16 november 2011

Ledarskribenten som vågade bredda perspektiven

Så har rapporterar Radio Vegas nyheter idag:
http://svenska.yle.fi/nyheter/artikel.php?id=230771
Myntti för radikal för Vbl
16.11.2011
Vasabladet vill inte längre ha Kenneth Myntti som
ledarskribent. Myntti fick beskedet av
chefredaktör Camilla Berggren i går, bara några
minuter innan ledarredaktionen hade möte.
Du är inte medlem av ledarredaktionen längre,
hade Berggren sagt och enligt Myntti gett tre
skäl. Myntti har för radikala åsikter om svenskan
i Finland och de åsikterna motsvarar inte
Vasabladets linje.
För det andra - Vasabladet vill ha en kvinna i
ledarredaktionen och för det tredje - Vasabladets
ledarskribenter ska vara bosatta i Vasa, ska
Berggren ha sagt.
[...]
Myntti har nyligen återkommit från Sydtyrolen i
norra Italien och skriver på ett reportage om den
tyska minoriteten. Det skulle bli en ledare
också, men efter att tidningens ledning intagit
en ny språklinje lär inte den ledaren bli skriven.
...
Mig förvånar det inte, men chockar inte desto mindre.
Många av oss inom Finlandssvensk samling har nog
känt på sig att det har krävts ett stort mod av
Myntti att skriva det han skrivit. Nu har vi
bevis på det.
Fascinerande - och skrämmande - att en så saklig
person anses för radikal. Om Myntti övergår till
en annan tidning är det ett tecken på hur viktigt
det är med undvikande av mediemonopol på svenska
i Finland. Yles nyhet är ett ypperligt exempel på
denna sanning. Utan Yle vore många
tidningsnyheter aldrig nyheter, bara hemliga
interna överenskommelser som det eventuellt
skvallras om.
Föreningen såg i lördags Svensk Resning på
Svenska Teatern. Det är skrämmande hur rätt de
träffade i sin dystopiska satir.
Anna Ritamäki-Sjöstrand
Ordförande Finlandssvensk samling
som länge undrat var analysen dröjer av hur
Sydtyrolens språkliga upplägg kan inspirera till
en god förvaltningslösning i Vasaregionen