Välkommen! Tervetuloa! Bonvenon!

fredag 11 februari 2011

Tack för TV2:s Hjärtljud på svenska

Tack för den svenska texten. Det har varit en glädje att se programmet och texten finns också på arenan, så alla svenskskspråkiga, njut!

Det här skrev jag just som kommentar till TV2 som på allmänhetens begäran sett till att serien Hjärtljud som följer familjer som föder barn, en stor del av dem svenskspråkiga, i det här programmet varje fredagkväll kl. 20 fr.o.m. den 28 januari. TV2 är ju en finskspråkig kanal och brukar inte ha svensk text på sina program så som svenskspråkiga FST5 brukar ha finsk text när någon talar svenska. På finska heter serien Sydänääniä (man måste söka på det här namnet på Arenan).

Här kan det senaste avsnittet ses på Yle Arenan: http://arenan.yle.fi/video/1670452
(Med svensk text. Vill man se programmet med finsk text ser man det inte på exakt samma ställe på Arenan.)

Också vår familj är med. Vi födde vår andra dotter Ragnhild på Ekenäs BB, liksom också vår första Sigrid. Vår fantastiska tvådöttrarsfamiljesaga höll i sig bara i tre och en halv månad, så avsnitten 13 och 14 i TV-serien - som sänds i april - är väldigt sorgliga, men fint gjorda.
Tyvärr gäller detta med att se på programmet bara Finland för av någon förunderlig anledning har man inte fått lov att låta datorer utanför Finland se programmet. Om man är positiv kan det vara ett tecken på att någon utländsk kanal vill köpa programmet ...

Visst är det exotiskt med ett BB utanför Sverige där personalen talar svenska med patentierna (och finska med de finskspråkiga patienterna, men det är ju vanligt förekommande i Finland). Såg just på FST:s dokumentärserie Farsor och kunde kontatera att ingen barnmorska yttrade ett enda ord på svenska då en familj födde sitt barn. I och för sig hade modern säkert finskspråkig bakgrund för hon hette Tiina med två i fast hon talade bara svenska med sin man och paret använde bara finska med personalen så kanske det var ett medvetet val att de ville ha det så, men i alla fall stämmer det att fullständigt svensk förlossning i Helsingfors eller Esbo är något ytterst ovanligt (en svensktalande barnmorska verkar de flesta svenskspråkiga få - som begär det - detta enligt vad jag erfarit av vad bekanta berättat, men ofta föder man ju inte bara under ett skifte). Ekenäs var det en alldaglighet.

Då Ekenäs BB stängdes ansåg ju sjukhusledningen att det svenskspråkiga argumentet inte gällde eftersom språklagen kräver svensk betjäning också på andra sjukhus - om det fungerar i praktiken tyckte de inte att behövde beaktas. Men bättre ställt är det på Rundradion YLE! Ekenäs BB:s svenska spred sig till TV2. :-)