Välkommen! Tervetuloa! Bonvenon!

tisdag 30 november 2010

Några tankar inför TV2:s Pakkoruotsi-ilta

 TV2 arrangerar ikväll ett diskussionsprogram med titeln Pakkoruotsi-ilta, ett illavarslande namn - "tvångssvenskekväll" - men jag tolkar det som att orsakerna till att alla bekantar sig med det andra inhemska språket i skolan ska diskuteras. Här några tankar:

- Frågan om andra inhemska i de finländska skolorna handlar inte bara om obligatorium contra frivillighet. I praktiken handlar den om obligatorium contra omöjlighet. Risken är överhängande att det blir omöjligt att läsa svenska frivilligt om det inte är obligatoriskt eftersom kommunerna ser en möjlighet att spara genom att inte erbjuda svenska alls.

- Grunden för obligatoriet är Finlands tvåspråkighet, fostran till grundläggande förståelse för den andra språkgruppen, inte chansen att eleven har konkret nytta av språket (som kunde motivera frivillighet). Samhörighetssvenska och -finska behövs om vi vill odla tanken "ett folk - två språk". Yhteenkuuluvuusruotsia ja -suomea. Näin haluaisin sen ilmaista.

- Med tanke på tjänstemännen: Lång svenska har i praktiken varit obligatoriskt för alla över 50-åringar som blivit tjänstemän (man har gått läroverk om man blivit tjänsteman och över 50 procent av årskullarna gick läroverk då grundksolan infördes på 70-talet).  De som gick läroverk läste alltså lång svenska. Nu läser under 10 procent lång svenska. Det är fler som läser tyska som A än som läser svenska.

- Det viktigaste ur svensk synvinkel med timfördelningsarbetsgruppens rapport är förslaget om ett obligatorum för kommunerna att erbjuda svenska som A-språk i finska skolor (alltså att alla ska ha rätt att läsa svenska frivilligt som A-språk om det i kommunen finns 10 elever som önskar det). I praktiken har de flesta finskspråkiga inte längre rätt att läsa frivillig A-svenska utan tvingas börja läsa svenska först på sjuan då det blir obligatoriskt.

- Problemet för kommunerna att erbjuda flera språk i skolan är att det kostar lite mer (och kräver mer planering), men det ska vara värt det. Finnarna borde få veta att alla finlandssvenska skolor erbjuder två A-språk och att i praktiken alla elever i svenska skolor läser finska som A-språk. (96 procent läser två A-språk, såväl A1 som A2, i svenska skolor). Det går alltså att förverkliga detta. (I Kimito erbjuds dessutom tyska, franska som B2- från åttan, även ryska i gymnasiet).

OCH TILL SIST ETT TACK TILL MAGMA. HOPPAS RAPPORTEN BLIR OMNÄMND OCH FAKTA UR DEN KOMMER FRAM IKVÄLL:
Uppdaterade just min Facebook-profil med följande:
 
Undervisningsrådet Erik Geber bidrar med FAKTA om varför alla i den finländska skolan läser andra inhemska språket, bakgrund, följder, argument. Sammanfattningen passar den som inte orkar med alla 60 sidor. / Toisen kotimaisen kielen opetuksen historiaa ja muutaa hyödyllistä tietopohjaa. Suomeksi 8 sivun yhteenveto.
http://www.magma.fi/magma-media/den-obligatoriska-svenskan