Välkommen! Tervetuloa! Bonvenon!

måndag 8 mars 2010

Bångstyrigt HNS - Jääräpäinen HUS

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt har idag återigen visat sin bångstyrighet i Ekenäs BB-frågan. När styrelsen idag den 8 mars behandlade givandet av utlåtande till förvaltningsdomstolen med anledning av de besvär som inlämnats beslutade styrelsen fortsätta verkställigheten så att BB dras in den 31 maj i år. Beslutet har alltså inte vunnit laga kraft, men ändå tänker HNS verkställa. Lyckligtvis finns det fortfarande en vettig minoritet i HNS-styrelsen som godkände föredragningen med rösterna 9-7.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri toteuttaa jääräpäisesti tammisaaren synnytysosaston lakkauttamista.