Välkommen! Tervetuloa! Bonvenon!

onsdag 6 januari 2010

Uusittu esperanton etäkurssi

Nyt voit aloittaa esperanton opiskelun etäkurssina Kansanvalistusseuran Etäopistossa. Kurssi on uusittu syksyllä 2009. Tarkemmat tiedot kurssista löydät täältä: http://www.etaopisto.fi/kielet/esperanto.htm

Oppikirja (sisältyy kurssin hintaan):
Stano Marãek: ESPERANTO MUTKATTOMASTI
(Ihan uusi kirja, suomeksi toimittanut Tuomo Grundström)

Etäkurssin uutena opettajana toimii Sylvia Hämäläinen.