Välkommen! Tervetuloa! Bonvenon!

söndag 30 augusti 2009

Miniskolor ger flexibilitet - Minikoulut tuovat joustavuutta

Den här insändaren skriven av min mor publicerades i Åbo Underrättelser lördagen den 29 augusti. Bakgrunden är att Kimitoöns organisationskommissionen i maj ifjol, alltså som förberedelse för inför sammanslagningen av Dragsfjärd, Kimito och Västanfjärd vid årsskiftet, beställde en utvecklingsplan av Audiator. Konsulten Esa Kohtamäki överlät rapporten i maj i år. Nu i augusti har öppna möten arrangerats i de berörda skolorna.

Kimitoön har såväl svenska som finska skolor. Både svenska och finska skolsektorn har goda möjligheter att göra betydande inbesparingar i lärarkostnaderna utan att göra så stora förändringar i skolnätet som Kohtamäki föreslagit.


Miniskolorna ger flexibilitet


Så har då alla skolor i Kimitoöns kommun, utom den ohotade skolan i Rosala och de praktiskt taget indragningsklara Björkboda skola 1-6 och finska centralskolan 1-4, haft besök av skoldirektör Erika Strandberg som presenterat hur tjänstemannaledningen tänkt sig förändra skolstrukturen. De två återståemde skolorna på måndag är viktiga för att vi ska få en insyn i hur dessa föräldrar ser på alternativen.

Här syns en tydlig trend till stordrift. Trots att bilagan till samgångsavtalet klart talar för att trelärarskolor ska bevaras har man valt att satsa främst på skolor med enkla klasser i Dalsbruk och Amosparken, vilket ger ytterst lite utrymme för inflyttning. Enligt de elevantal som presenterats skulle indragningen av Ytterkulla och Tjuda skolor leda till parallellklasser i de största skolorna och ett behov av några enkla klasser i Västanfjärd. En överföring av eleverna från Björkboda till Västanfjärd skulle alltså öka trycket på flera lärare där. Det finns ytterst litet att vinna på att från hösten 2010 dra in skolorna i Tjuda och Ytterkulla - om alls något.

Redan genom att dra in Björkboda skola och minska lärarantalet på finska sidan med två sparas de 200 000 euro som man beräknar att startsbidraget minskar nästa år. Samtidigt håller man kvar några miniskolor med sammansatta klasser, vilket har många pedagogiska fördelar och möjliggör ett flexibelt utnyttjande av lärarresurserna.

Carola Antskog
fullmäktigeledamot, Kimitoön

Mielipide yllä on äitini kirjoittama. Kemiönsaaren kunnassa keskustellaan kouluverkon voimakkaasta supistamisesta. Konsultti Esa Kohtamäen mukaan säästetään suuria summia lakkauttamalla kouluja, vaikka minikoulut yhdysluokkineen tarjoavat joustavuutta opettajaresurssien käytässä - ja lisäksi kunnassa on tarjolla erilaisia pedagoogisia vaihtoehtoja.

Kunnassa on sekä ruotsin- että suomenkielisiä kouluja. Selviä säästöjä voi saada aikaan myös ilman ehdotettua kovaa kouluverkkojen supistamisia. Ruotsinkielisenä minua kiinnostaa eniten miten oman kieliryhmäni koulutus järjestetään, koska olen sitä mieltä että suomenkielisten on itse päätettävä omista kouluasioistaan. Tietenkin toivon hyviä - ei hätiköityjä - ratkaisuja kaikille!