Välkommen! Tervetuloa! Bonvenon!

söndag 13 april 2008

Språkpolitik i praktiken - Käytännön kielipolitiikka

Detta formulerade jag idag, dagen efter Folktingets session, då jag funderade på vad språkpolitik egentligen handlar om i praktiken, så jag delar gärna med mig av tanken:

Språkpolitik i praktiken genomsyrar allt, t.o.m. språkvalet i vardagliga sammanhang; man kommer aldrig undan språkpolitik som minoritetsrepresentant och man kan aldrig vara perfekt och konsekvent för man kan inte i ett samhälle som domineras av ett annat språk leva ett dräglit liv utan att också kompromissa och låta oegentligheter passera. Däremot kan man alltid bli bättre på det man gör. Så det viktiga är inte att förstå att ha dåligt samvete, utan att ha kunskapstörst och engagemang.

Hur upplever ni det?

Ja samankaltaisia ajatuksia suomeksi
(tietenkin tämän kirjoittaminen kesti vähän kauemmin, mutta toivattivasti joku lukee myös tämän):

Käytännön kielipolitiikka on vähemmistökielen edustajalle kaikenkattava. Jopa jokapäiväiset kielenvalintamme ovat kielipoliittisesti relevantteja. Vähemmistökielen edustaja ei pääse kielipolitiikkaa karkuun. Olemme osa sitä: viestimme aina jotain, tietoisesti tai tiedostamatta. Emme voi toimia täydellisen johdonmukaisesti sellaisessa yhteiskunnassa, jossa toisella kielellä on dominoiva rooli. Ruotsinkielellä on laissa määrätty asema ja - tosiasiallinen asema, joka ei läheskään vastaa sen lainmukaista asemaa. Tosiasiallinen käytäntö tuottaa pettymyksiä, joiden kanssa on elettävä. Kaikkiin vääryyksiin ei voi millään puuttua, eikä meidän suomenruotsalaisten kannata viljellä huonoa omatuntoa saamattomuudestamme. Vaikkei aina siltä tunnu, niin asioihin voi vaikuttaa. Innostus ja tiedonjano tuovat tuloksia.


Vet ni om man kan få reda på hur många som besöker ens bloggsida?

Onko olemassa kävijälaskuri? Olisi kiva tietää onko joku ylipäätänsä käynyt blogillani ...

tisdag 1 april 2008

Ny esperantominister i Finland


Esperantobladet Esperanta Finnlando har idag den 1 april då Finlands blivande utrikesminister presenterats fått en specialintervju med en snarlik ministerkomet Aleksander Stump: Ministra intervjuo

Det visar sig att denna nya utrikesminister talar flytande esperanto, vilket är det normala i Europarlamentet där han verkat de senaste åren. Detta föranleder en del konflikter med USA ... Ministern har förresten skaffat sig mustasch för att hedra sin idol L. L. Zamenhof.